Nestíháte své oblíbené pořady?
Grabuj.cz pro vás má jednoduché řešení.
Jedním kliknutím si pořad nahrajete.
Podívat se na něj můžete kdykoliv.
Váš videorekordér se z obýváku přestěhoval na internet!

Od této chvíle již nepotřebujete domácí videorekordér. Grabuj.cz zastane jeho funkci s nebývalou elegancí. Už nemusíte hledat, jak nastavíte své video na nahrání oblíbeného pořadu. Stačí jedno kliknutí myší a pořad bude nahrán. Až jej naše servery zpracují, odešleme vám oznámení o tom, že je váš pořad připraven.